Profieltransecten en dendrochronowat?!

De afgelopen week waren de weergoden ons gunstig gezind en werden we gezegend met een prachtige nazomer. Ideale weersomstandigheden voor ons team! Naast de opgravingsputten waar de archeologen op zoek gaan naar artefacten en sporen, gaan de bodemkundige collega’s op zoek naar de geheimen van de bodem. Zo werden de afgelopen weken verschillende profielputten aangelegd. Eén van deze profielputten meet maar liefst 125 meter en loopt dwars door de natste delen van het onderzoeksgebied. Door middel van deze profielputten wordt onder andere de gelaagdheid van onze bodem bestudeerd.

Het beschrijven van een profiel.

Het beschrijven van een profiel.

Op de foto’s is duidelijk een donker, dik veenpakket te zien. Dit veen zou tussen 2000 en 5000 jaar oud zijn, op basis van gelijkaardig bodemonderzoek in de omgeving. Er werden geen artefacten of menselijke resten aangetroffen in ons veenpakket. Ongeacht de leeftijd zouden dergelijke vondsten door de conserverende werking van het veen, erg goed bewaard kunnen zijn. Wat we wel aantroffen waren verschillende stammen van ontwortelde bomen. Aangezien deze bomen werden overgroeid door het veenpakket zijn ze dus ook tussen de 2000 en 5000 jaar oud.

Wanneer onze bomen voldoende jaarringen hebben, kunnen ze gebruikt worden voor dendrochonologie. Een dateringstechniek op basis van de jaarringen van bomen. Bomen zijn stress gevoelig en dit weerspiegeld zich in de jaarringen. Deze zijn streek en soort gebonden. Veel van deze patronen zijn reeds opgenomen in dateringskalenders.  Op die manier kunnen bijvoorbeeld houten voorwerpen binnen een archeologische context gedateerd worden. Wanneer bomen gevonden worden met een hogere leeftijd, kunnen de dateringskalenders ook verder worden aangevuld. We hopen dan ook dat onze bomen hier verder een rol kunnen inspelen.