Steentijdarcheologie

Om het landschap en het leven van duizenden jaren geleden te kunnen reconstrueren, gaan we niet opzoek naar muurwerk, aardewerk of munten. We gaan op zoek naar bewerkt vuursteen, houtskool, zaden en vruchten. Dit vraagt een heel andere werkwijze dan bijvoorbeeld opgravingen naar middeleeuwse of Romeinse sporen. Zoals reeds eerder aangegeven, ging er al heel wat vooronderzoek vooraf aan dit project. Het huidige onderzoek is van dergelijke omvang dat het wordt opgedeeld in meerdere fases. Aan de hand van een kort foto overzicht willen we jullie graag een blik gunnen in de verschillende stappen van deze fase binnen de steentijdopgraving.