De start van een lang verhaal

Na twee weken van schaven, zeven, splitsen en meten, zit de sfeer en de routine er al goed in. De start van ons verhaal ging gepaard met enkele kleine moeilijkheden, maar niets is onoverkomelijk voor ons team van archeologen. Nu op het veld alles goed verloopt, vonden we ook de tijd om ons te concentreren op deze website. Langsheen deze weg hopen we een breder publiek te kunnen aanspreken en te informeren over het verdere verloop van dit prehistorisch avontuur.