The Saga Continues

Het einde van het jaar luidde meteen ook het einde van onze prehistorische opgraving te Verrebroek in of althans het einde van het veldonderzoek. Nu we in totaal iets meer dan 95 kilo vuursteen ingezameld hebben, moeten alle vondsten natuurlijk nog uitvoerig bestudeerd worden door onze specialisten. We hopen dan ook de komende maanden meer nieuws te brengen over de verworven inzichten.

IMG_4864

Sfeerbeeld terreinwerk met een rondleiding op de achtergrond. 

Naast prehistorische sporen en vondsten werden ook jongere occupatiesporen aangetroffen op de site. Zo werd uit één van de 17de/18de-eeuwse grachten een metalen grape gevonden met daarbij een gedeponeerde hondenschedel.

Uit de late middeleeuwen werd een handvol kuilen onderzocht en werden karrensporen opgetekend die over de smalle zandrug in de richting van Verrebroek lopen. Uit diezelfde periode werd ook een akkercomplex blootgelegd waarbij in de vulling van de grachten nog duidelijk de invloed van de getijdenwerking van de Schelde zichtbaar was. De perceelsindeling sluit aan bij historische bronnen over veenwinning, al werden geen sporen aangetroffen van veenwinning zelf. De perceelsindeling werd na de Farnese-overstromingen volledig opnieuw uitgegraven met een lichte verschuiving in oriëntatie tot gevolg.

karrenspoor_Beveren

Karrenspoor

Mogelijk werd ook een kleine Romeinse muntschat aangetroffen. De munten werden gedeponeerd omstreeks 270 na. Chr. samen met wat vaatwerk, een tegula-fragment en het handvat van een wijnzeef. Maar concreet werden geen sporen van middeleeuwse of Romeinse bewoning aangetroffen.

IMG_6708

Het handvat van een Romeinse wijnzeef.

Met het afsluiten van de site werd ook de tijdscapsule terug ingepakt. In totaal kregen we het afgelopen jaar ongeveer 1100 bezoekers langs, een groot succes dus! Voor scholen en groepen uit het Waasland die ook in 2018 graag iets met archeologie doen verwijzen we jullie graag door naar Erfpunt, onze partner tijdens de schoolbezoeken.

 

Herfst in Verrebroek

Ook na de zomervakantie staat de tijd niet stil in Verrebroek. Sinds begin september konden we ongeveer 500 schoolkinderen welkom heten op onze site. Maar ook het onderzoek loopt nog steeds verder als een trein. Naast enkele mooie vondsten, werd ook en bodemprofiel van wel 300 m lang bestudeerd.

Bij de start van het nieuwe schooljaar, zijn ook heel wat klassen opnieuw onze site komen bezoeken. In totaal konden we reeds een 500 tal kinderen uit de naburige scholen welkom heten in onze tijdscapsule en op de prehistorische site. Naast de rondleidingen op het terrein zelf, volgden de scholen ook een archeologie atelier in de klas zelf, ingericht door onze collega’s van Erfpunt.

Ook in de tweede helft van onze opgraving blijven we bijzondere vondsten aantreffen in het veld. Zo vond collega Benjamin onlangs nog een grote afslag en zien we collega Shanah een stuk natuursteen vrij leggen. Natuursteen komt maar zelden voor op prehistorische sites in Zandig Vlaanderen, dus een vondst als deze is meer dan welkom!

Vorige week nog kregen ons team van archeologen bezoek van onze bodemkundigen. Er werd met de kraan een bodemprofiel van wel 300 m aangelegd om de bodemopbouw van het terrein beter te kunnen bestuderen.

Van jong naar ouder (van boven naar onder) vinden we verschillende lagen terug die telkens typerend zijn voor een stukje van de landschapsvorming.

  1. Tijdens de 15de en de 16de eeuw was het terrein onderhevig aan getijdenwerking. Het bovenste bruingrijze bodempakket kent dan ook een typische gelaagdheid.
  2. Door het afsmelten van de ijskappen en een zeespiegelstijging ontstond een moeraslandschap (vanaf 5000 BP). De zwarte veenlaag stamt uit deze periode.
  3. Toen het klimaat geleidelijk warmer en natter werd (ca. 10 000 BP), kwam een podzolprofiel tot stand. Dit is de witgrijze laag.
  4. Daaronder ligt een geel pakket, aangebracht door de wind in het Toendralandschap tijdens de ijstijden (20 000-10 000 BP).
  5. Het onderste grijsgroene zand werd afgezet door een ondiepe zee tussen ongeveer 5 en 2,5 miljoen jaar geleden.
Het landschap evolueerde dus van een zee (ca. 5 – 2,5 miljoen jaar geleden), naar een toendra (20.000-10.000 BP), naar een moeras (vanaf 5.000 BP)  naar wat we uiteindelijk kennen als de Vallei van de Boven-Schelde met invloed van het getij.
Voor wie wil zetten we op 2 november nog een laatste keer de deuren open voor het brede publiek. Een bezoek is gratis, maar inschrijven verplicht. Jong en oud kunnen er naast een begeleid bezoek aan de site en de tijdscapsule ook kennis maken met Dorothee! Onze vriendin uit de prehistorie neemt je graag mee op een reis doorheen de tijd. Inschrijven kan via publiekswerking@baac.be.
 

De Vlaamse Havendag 2017

Tijdens de Vlaamse Havendag is er ook plaats voor archeologie!

Al wie onze archeologische site te Verrebroek graag een bezoekje wil brengen, wie meer wil leren over de prehistorie of wie zelf een prehistorische workshop wil volgen is welkom op onze site op 17 september. Wie wil, kan die dag ook kennismaken met de logistieke bedrijven die zich na het onderzoek hier zullen vestigen.

Naast een infomoment rond archeologie en een bezoek aan de site zelf, duiken we de prehistorie in en kan men ook deelnemen aan één van de workshops gegeven door onze prehistorische voorouder Lucia!

Programma:

10u: Wat is Archeologie?
10u30: Een reis door de tijd naar de prehistorie.
11u: Workshop: prehistorisch mes maken of een armbandje.
11u30: Wat is Archeologie?
12u: Een reis door de tijd naar de prehistorie.
12u30: Workshop: prehistorisch mes maken of een armbandje.
13u: Wat is Archeologie?
13u30: Een reis door de tijd naar de prehistorie.
14u: Workshop: prehistorisch mes maken of een armbandje.
14u30: Wat is Archeologie?
15u: Een reis door de tijd naar de prehistorie.
15u30: Workshop: prehistorisch mes maken of een armbandje.

Meer informatie over de Vlaamse Havendag kan u terugvinden via: http://www.vlaamsehavendag.be/. Vragen of opmerkingen rond ons programma die dag mag u richten aan publiekswerking@baac.be.

Feitjes en weetjes

Even een stand van zaken aan de hand van enkele feitjes en weetjes, want deze week werden meer dan 65.000 vakjes geschept! Dus nu nog maar 30.000 te gaan!

In totaal werden reeds 130.000 kratjes of 3.250.000 kilo of 3.250 ton grond versjouwd. Er werd met andere woorden 3/4de van een olympisch zwembad ontgraven of 65 km aan kratjes. Dat is ongeveer vanaf ons kantoor te Mariakerke tot het hartje van Antwerpen via de E34.

Dat leverde in totaal 82.332 gesplitste vondstnummers op, waarvan er 33.471 vuursteen bevatten, dat is ongeveer 40,65%. In totaal werden dus 178.722 stuks of 104,62 kilo vuursteen gevonden. En alles werd verpakt in 121.777 kleine zip-zakjes.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De grave gasten van JCW

Eind juli was BAAC Vlaanderen opnieuw gastheer voor het JCW-archeologen kamp. Voor de tweede maal op rij zijn de grave gasten een handje komen toesteken op onze prehistorische site in Beveren. Naast hun dagelijkse activiteiten op en rond het veld brachten ze ook een bezoekje aan onze tijdscapsule. Ze ontpopten zich niet alleen tot echte archeologen, maar ook tot echte oermensen!

Enkele sfeerbeelden

De rondleidingen en workshops waren tot nu toe een groot succes! Heel wat nieuwsgierigen trotseerden de weergoden en gingen met ons mee op een tripje doorheen de geschiedenis. Ook de komende weken kunnen geïnteresseerden zich nog inschrijven via publiekswerking@baac.be ! Meer praktische info kan je terugvinden via deze site!